דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

תדמית התעשייה

מיצוב מחדש של תדמיתה של התעשייה היצרנית כמנוע צמיחה למשק 
על מנת להביא לשינוי משמעותי בתעשייה המייצרת בישראל, יש ליצור במקביל לשינוי המהותי בתעשייה עצמה גם שינוי בתפיסת הציבור את התעשייה

פירוט ההמלצות

שינוי הגדרת הלמ"ס לתעשייה מסורתית, ימי תעשייה, שילוב נושא הייצור המתקדם בתוכנית הלימודים וימי סיור לתלמידי תיכון בתעשייה מתקדמת, קמפיין לעבודה בתעשייה

סימנייה