דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

חזרה

תדמית התעשייה

מיצוב מחדש של תדמיתה של התעשייה היצרנית כמנוע צמיחה למשק 
על מנת להביא לשינוי משמעותי בתעשייה המייצרת בישראל, יש ליצור במקביל לשינוי המהותי בתעשייה עצמה גם שינוי בתפיסת הציבור את התעשייה

 לתדמיתה הירודה של התעשייה מוטת הייצור בעיני הציבור גורמים רבים: סביבת העבודה שלעיתים תכופות הינה רועשת ומלוכלכת, הרמה הטכנולוגית של המפעלים שלרוב הינה בינונית, שכר עובדי הייצור, ההשכלה הנדרשת ועוד.
כל אלו צפויים להשתנות עם אימוץ המהפכה התעשייתית הרביעית. אולם, על מנת שהמהפכה תצלח ושהעובדים אשר יגיעו לתעשייה יוכלו להוביל אותה, נדרש שינוי נוסף. השינוי הנדרש הוא בגישה הרואה בתעשייה הישראלית "המסורתית" תעשייה טכנית ומיושנת שאינה מציעה עניין
או אופק תעסוקתי מבטיח, ולמצב אותה כ"תעשיית ייצור מתקדם" אגב שימת דגש על רמה טכנולוגית גבוהה, הכשרה מקצועית הולמת ואופק תעסוקתי מפתה.

שינוי זה יתרום למשיכת דור העתיד של תעשיינים מוכשרים ואמביציוזיים, הנחוצים לתעשייה על מנת לצלוח את המעבר לייצור מתקדם בהצלחה, יביא למשיכת השקעות לתעשייה זו ואף יוביל לקידום התעשייה הישראלית היצרנית בזירה הבינלאומית.

על מנת להביא לשינוי תפיסה זו יש לפעול במגוון ערוצים הכוללים פעילות חינוכית בבתי הספר, פעילות לחשיפת התעשייה המתקדמת לציבור הרחב בכלל ולסטודנטים וצעירים בפרט וכן פעילות שיווק ויידוע על אודות המהפכה התעשייתית הרביעית וההזדמנות למשק ולתעשייה הישראלית. 

פירוט ההמלצות

שינוי הגדרת הלמ"ס לתעשייה מסורתית, ימי תעשייה, שילוב נושא הייצור המתקדם בתוכנית הלימודים וימי סיור לתלמידי תיכון בתעשייה מתקדמת, קמפיין לעבודה בתעשייה

סימנייה