דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

כיווני פעולה אסטרטגיים

על מנת לתמוך בהטמעת ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית יש לפעול בה בעת בחמישה מישורים המהווים נקודות מפתח להצלחת המהלך: ביסוס תשתיות והנגשת ידע, ליווי וסיוע למפעלים, תמיכה בהטמעת טכנולוגיות במפעלים ומימון שלהן, פיתוח הון אנושי מיומן ומיתוג מחדש של התעשייה

סימנייה