דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

חזרה

כיווני פעולה אסטרטגיים

על מנת לתמוך בהטמעת ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית יש לפעול בה בעת בחמישה מישורים המהווים נקודות מפתח להצלחת המהלך: ביסוס תשתיות והנגשת ידע, ליווי וסיוע למפעלים, תמיכה בהטמעת טכנולוגיות במפעלים ומימון שלהן, פיתוח הון אנושי מיומן ומיתוג מחדש של התעשייה

להלן צעדי הפעולה הנדרשים בחמשת המישורים הנ"ל:

1. ביסוס תשתיות והנגשת ידע התומכים בהטמעת ייצור מתקדם

פיתוח תשתיות נחוצות שאינן נמצאות בתחום הפעולה האפשרי של חברות בודדות, כגון תשתיות להנגשת ידע, מו"פ מתקדם, אזורי תעשייה דיגיטליים ואקוסיסטם מקדם חדשנות.

2. ייעוץ וליווי לתהליכי הטמעה טכנולוגית ברמת המפעל

ליווי וייעוץ פרטניים ומותאמים אישית למפעלים המתמקדים בהיבטים טכנולוגיים אך מספקים מעטפת רחבה המכילה גם היבטי מימון, שינויים במודלים העסקיים וכו'.

3. השקעות ומימון לצורך הטמעת טכנולוגיות במפעלים

מתן מענה להון הדרוש להשקעות בתהליך שדרוג טכנולוגי משמעותי, באמצעות גיבוש כלי תמיכה ממשלתיים מתאימים לצד הנגשת אפיקי מימון נוספים.

4. קידום ופיתוח הון אנושי מיומן לתעשייה המייצרת

על מנת להביא לזמינות גבוהה של כוח אדם מיומן ומוכשר טכנולוגית יש צורך בפעולות למשיכה ולהכשרה של הון אנושי חדש לתעשייה לצד פעולות לקידום שימור ושדרוג ההון האנושי הקיים בתעשייה, כולל התאמת מערך ההכשרות הקיים לצרכים החדשים.

5. מיצוב מחדש של תדמיתה של התעשייה היצרנית כמנוע צמיחה למשק

יש ליצור במקביל לשינוי המהותי בתעשייה עצמה גם שינוי תפיסתי בתפיסת הציבור את התעשייה.

על מנת לאגם את כלל כיווני הפעולה לכדי לימוד הדדי ויצירת סנכרון בין הכלים השונים, שיובילו למענה הוליסטי מקיף ומתואם, מומלץ להקים ועדת היגוי בראשות משרד הכלכלה והתעשייה ובהשתתפות כלל גופי הביצוע.

להלן פירוט ההמלצות לכיווני הפעולה ולתוכניות המומלצים לקידום יעדי התוכנית בחמשת המישורים המפורטים לעיל. לצד ההמלצות החדשות שיובאו להלן, מפורטות גם תוכניות הפעילות כיום, חלקן כבר מיושמות אך דורשות התאמות מסוימות להגברת המיקוד שלהן בתחום הייצור המתקדם, וחלקן מצויות בתהליכי פיתוח והקמה בימים אלה.

סימנייה