דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

תשתיות וידע

ביסוס תשתיות והנגשת ידע התומך בהטמעת ייצור מתקדם
סביבה תומכת חדשנות בעלת תשתיות מתאימות היא הכרחית לקידום תהליכי הטמעת ייצור מתקדם ולפיתוח הסקטור התעשייתי במדינה

פירוט ההמלצות

יישום מדיניות, הקמת פורום מדיניות, גיבוש מדד לייצור מתקדם, הקמת פלטפורמה להנגשת ידע וקהילת חדשנות, תוכנית תמיכה בחיבור סטארט-אפים, סיוע בשיווק בינלאומי, פיתוח אזורי תעשייה "חכמים", עידוד מחקר אקדמי, כלים להעברת ידע מהאקדמיה, תמיכה במו"פ של יישומים טכנולוגיים ובמכונים יישומיים, מעבדות חדשנות ואיגוד משתמשים

סימנייה