דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

נספח 1

צעדים מיושמים או בתהליך יישום לקידום ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית

 

 

סימנייה