דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

חזרה

נספח 1

צעדים מיושמים או בתהליך יישום לקידום ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית

התכנית האסטרטגית התגבשה במשרד הכלכלה והתעשייה בשנתיים האחרונות אשר במהלכן כבר החל המשרד לפתח ולהטמיע תפיסת מדיניות חדשה הכוללת תכניות וצעדים המפורטים במסמך (לרבות צעדים שתוקצבו במסגרת החלטות הממשלה לפיתוח התעשיה ופיתוח הצפון), לצד המלצות חדשות שטרם תוקצבו. חשוב לציין כי עקרון ראשי לכלל הפעילויות הכוללות תמיכה ישירה במפעלים הינה קביעת תוצאה רצויה ומדידתה. להלן סטטוס ביצוע נוכחי של צעדי המדיניות שכבר מצויים בתהליכי יישום במשרד הכלכלה והתעשייה הנוגעים לתחום הייצור המתקדם:

מסלול לייצור מתקדם
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מעודדת שילוב של ידע במובן הרחב, והטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם בתעשייה, שיביאו ליצור מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה ולתעשייה חכמה וחדשנית. 
המטרה – עידוד הטמעת ידע וטכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם בתעשייה. המסלול מיועד למי שאינו זכאי לסיוע לפי החוק לעידוד השקעות הון.
עקרונות – מסלול זה מיועד לחברות קטנות ובינוניות במטרה לבצע שדרוג ודיגיטציה של קו ייצור קיים ו/או הקמת קו ייצור חדש ע”י הכנסת טכנולוגיות מתקדמות, הטמעת רובוטים, בקרה והתייעלות באמצעות חיישנים, תוכנות לניהול היצור, הטמעת טכנולוגיה של חברות הזנק ישראליות בתעשיית ייצור מתקדם בדגש על חדשנות. מסלול זה מיועד לחברות כמצוין לעיל בכל רחבי הארץ.
תקציב – שנת 2018 – 52 מיליון ₪ . בשנים 2019 – 2021 : 40 מיליון ₪ כל שנה.
ביצוע – בשנים 2018 – 2021

מסלול פריון
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מעודדת העלאת פריון העבודה בכדי לשפר את מדדי הפריון במפעל. 
מטרה – שיפור הפריון במפעל (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעת עבודה) בלפחות 30% ובכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל.
עקרונות – מסלול זה מיועד לחברות תעשייתיות קטנות ובינוניות ויכלול מספר תכניות לבחירה (תכנית 1 ו 2- הן תכניות חובה, תכניות 3 ו 4- הן תכניות רשות)

  1. שדרוג טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה.
  2. שיפור המצוינות התפעולית (opex), שיפור תהליכי 30.04.18 ניהול, תכנון, מדידה ובקרה עקביים.
  3. שדרוג, השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות.
  4. אסטרטגיות לפיתוח מוצרים ולהגדלת הערך המוסף.

תקציב – שנת 2018 – 100 מיליון ₪. בשנים 2019 – 2020 : בכל שנה 60 מיליון ₪.
ביצוע – בשנים: 2017 - 2020

חוק עידוד השקעות הון (מענקים) - מתווים מיוחדים במסגרת החוק
בישראל תרבות של מו”פ וחדשנות פורצי דרך אשר ברובם אינם מבשילים לכדי ייצור תעשייתי בישראל. אובדן הידע והמשאבים מחייב את כל הגורמים לרכז מאמץ ולקדם את הייצור המתקדם אשר הינו חלק מהמהפכה הרביעית. 
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בשיתוף עם הרשות לחדשנות מבקשות למנף את התעשייה היצרנית בישראל.
מטרה - עידוד חברות בישראל לייצר מוצרים מתקדמים בטכנולוגיות ייצור מתקדמות באמצעות עידוד וסיוע לאורך שלבי הפיתוח והייצור הנדרשים.
עקרונות - יצירת מערך תמיכה משותף לתמיכה רציפה משלבי פיתוח החדשנות הטכנולוגית ועד לשלבי הייצור התעשייתי.
מערך זה כולל 3 מתווים:
מתווה תמיכה רציפה – עידוד חברות לפתח ו/או להטמיע קניין רוחני, מוצרים וטכנולוגיות ייצור חדשניים ומתקדמים.
מתווה מפעל תעשייתי ראשוני – עידוד חברות מתחומים חדשניים (במיוחד בתחומי הפארמה, הביוטכנולוגיה, מדעי החיים והאבזור והציוד הרפואי), הנדרשים לייצור לצורך רגולציות אשר תאפשרנה להם לייצר בישראל, ולשווק בעולם לייצר בישראל.
חיבור בין חברה תעשייתית עם צרכים טכנולוגיים חדשניים וחברת סטארט אפ שיש בידה ידע ופתרון חדשני לצרכים אלה.
תקציב – כלול במסגרת תקציב מענקים הפועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון.
ביצוע – במסגרת פעילות ההשקעות השוטפת בשנת 2018 ואילך, ניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה

הקמת המכון לייצור מתקדם
מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשיה פועל להקמת מכון לייצור מתקדם. המכון יפעל למתן שירותי תמיכה וייעוץ טכנולוגי לתעשייה, בדגש על תעשייה מסורתית ברמת חדשנות נמוכה, לצורך קידום הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, ויתמוך בהעלאת הפריון ורמת התחרותיות של תעשייה זו.
למכון הוקצו 35 מלש"ח לתקופה ראשונה של 4 שנים.
מינהל תעשיות צפוי לפרסם את המכרז להקמת וניהול המכון ברבעון השלישי של 2018.

הקמת קהילת חדשנות לייצור מתקדם
מטרת הקהילה הינה לפעול לחיבור בין מגזרי לטובת קידום החדשנות הטכנולוגית והעברת מידע וידע בין המגזרים השונים במשק. הקהילה תקום כחלק מפעילות המכון לייצור מתקדם.

גיוס השקעות בבורסה הישראלית
משרד הכלכלה והתעשייה פועל בשיתוף הבורסה לניירות ערך לטובת ההגדלה של החשיפה של משקיעים לחברות תעשייתיות הנסחרות בבורסה וכן הנגשת הבורסה כמקור לגיוס מימון לחברות חדשניות מוטת ייצור נוספות. התכנית כוללת השקת מדד ייעודי לתעשיה שהושק בחודש אפריל 2018 וכן תוכנית תמיכה ייעודית הצפויה להתפרסם בקרוב.

הקמת זירת ייצור מתקדם הרשות לחדשנות
במסגרת הקמת הרשות לחדשנות במהלך 2017 הוחלט על הקמת זירה ייעודית לטובת התעשייה מוטת הייצור. תוך שינוי אמות המידה של המסלולים והתאמתם לקידום מו"פ וחדשנות בתעשייה מוטת הייצור. מתוקצבת במעל 120 מלש"ח בשנה. הזירה מפעילה תוכניות רבות כשהבולטות שבהם הינם המכינה למו"פ המסייעת לחברות שלא התנסו במו”פ ובהובלת תהליכי חדשנות ע"י השתתפות במימון הוצאות ייעוץ לצורך הכנת תכנית מו"פ. וקרן מופ"ת המציעה מסלול תמיכה
אטרקטיבי ייעודי המותאם במיוחד לתוכניות מחקר ופיתוח חדשניים בתעשייה מוטת הייצור.

גיבוש מדד לייצור מתקדם
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד עוסק בימים אלו בגיבוש מדד לייצור מתקדם. המדד ישמש למדידת מאקרו של כלי התכנית ושל התכנית בכללותה וכן ככלי עזר שיעמוד לרשות התעשייה במסגרת שירותי המכון לייצור מתקדם, בכדי לאמוד את מקומה היחסי מבחינת מוכנות והתקדמות בתהליך הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות.
הרחבת מעטפת שירותי הייעוץ הנלווים למפעלים קטנים ובינוניים הנמצאים בתהליך שדרוג טכנולוגי – במסגרת החלטת הממשלה לחיזוק התעשייה, הורחב תקציב הפעילות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים המיועד למתן מעטפת ייעוץ עבור עסקים קטנים ובינונים המבקשים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם בעוד 20 מלש"ח. התקציב מיועד להרחבת שירותי הייעוץ וכן עבור הפעלת תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב וקידום המחשוב בתעשייה מוטת הייצור. התכנית פעילה וניתן לקבלה במסגרת שירותי המעוף.

סיוע בשיווק בינלאומי של חברות המפתחות
טכנולוגיות ייצור מתקדם מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה פועל לטובת קידום חברות טכנולוגיות וסטארט-אפים ישראלים המפתחים פתרונות ייצור מתקדם בזירה הבינלאומית ומשיכת השקעות לתחום.

פעילות חינוכית לחשיפת הנוער לתעשייה מתקדמת 
מטה כחול לבן במשרד מעמיק את הפעילות החינוכית במטרה לחשוף את תלמידי חטיבת הביניים והתיכון לאפשרויות הגלומות בתעשייה מוטת הייצור. הפעילות מתוקצבת בכ 1.5- מלש"ח לשנה, ומתוכננת להתחיל בהיקף מלא בתחילת שנת הלימודים תשע"ט ולכלול קורסי יזמות בתעשייה, מפגשים וסיורים בתעשייה ועוד. 

מעבדות חדשנות
תכנית המעבדות ברשות לחדשנות תומכת בהקמת חממות חדשנות בתאגידים תעשייתיים המספקים תשתית לחברות סטארט-אפ חדשניות בתחומים נבחרים בעולמות הייצור המתקדם. בשנה האחרונה הוקמו 5 מעבדות חדשנות במסגרת מסלול זה בתקציב של 20 מלש"ח.

תמיכה במכונים יישומיים
הרשות לחדשנות תומכת במכוני מחקר ייעודים לטובת ביצוע מחקר יישומי עבור התעשייה מוטת הייצור. בשנה האחרונה בוצעה רביזיה בתכנית התמיכה במכונים תוך הגדלת התקציב, פתיחתה למכונים נוספים ושינוי אופן התקצוב כך שיאפשר פיתוח מחקר ברמה גבוהה וחדשנית. תקציב
התמיכה עומד על כ 13- מלש"ח בשנה במונחי מענק.

איגוד משתמשים
הרשות לחדשנות מפעילה תכנית לתמיכה בשותפויות לצורך בניית תשתית מו"פ משותפת. מספר חברות מוטות ייצור בוחנות שימוש בכלי זה.

תכניות מאגדים 
הרשות לחדשנות מפעילה מספר מאגדים המאגדים חברות מוטות ייצור המשתפות פעולה לצורך ביצוע פרויקט מו"פ משותף. תקציב מאגדים המופנים לחברות אלו עומד על 60 מיליון ₪ לשנה במונחי מענק. המאגדים הרלוונטיים שאושרו עוסקים בפיתוח טכנולוגיות ייצור של בדים לא ארוגים חכמים, סופרהידורופוביות למשטחים מבוססי פולימרים, תעשיית המזון, סוללות לרכבים חשמליים והדפסת חלקים מוטסים בתלת ממד מטיטניום אלומיניום.

משיכת משקיעים זרים להשקעה בייצור מתקדם 
הרשות לשת"פ תעשייתי וקידום השקעות זרות הגדירה לאחרונה השקעה בייצור מתקדם כהשקעה איכותית, ונעשים מאמצים ממוקדים לאיתור ולמשיכה של השקעות לתחום זה.

התאמת הקרן בערבות משינה לתעשיינים קטנה
במסגרת החלטת ממשלה לחיזוק התעשייה הוקצו 10 מלש"ח לצורך התאמת תנאי הסף להלוואות בקרן לערבות מדינה למפעלים קטנים. ההתאמות נמצאות בתהליך אישור בחשכ"ל וצפויות להיכנס לתוקף ברבעון השני של 2018.

אשראי חוץ בנקאי לתעשייה הקטנה והבינונית
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד פועלת בימים אלו לקידום הקמת קרנות אשראי חוץ בנקאיות שיוגדרו להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. הסוכנות מתכננת לצאת במכרז למתן תקציב סיוע להקמת קרנות חוץ בנקאיות אלו כך שתהליך יסתיים בחציון השני של 2018.

תכנית לליווי תעשיינים בניהול הון אנושי 
התכנית מיועדת לתמיכה וליווי מפעלים הנמצאים בתהליך שדרוג טכנולוגי במשמעותי בכל הנוגע להיבטי כוח אדם (גיוס, ניהול, הכשרה, ושימור). התכנית נמצאת בתהליכי פיתוח.

 

 

סימנייה