דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

רקע – התעשייה מוטת הייצור בישראל

חיזוק התעשייה מוטת הייצור הוא יעד לאומי הצפוי להביא לחיזוק הכלכלה הישראלית ולהשפעות חיוביות רבות על המשק 

סימנייה