דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

חזרה

רקע – התעשייה מוטת הייצור בישראל

חיזוק התעשייה מוטת הייצור הוא יעד לאומי הצפוי להביא לחיזוק הכלכלה הישראלית ולהשפעות חיוביות רבות על המשק 

ענף התעשייה הנו אחד מעמודי התווך של הכלכלה הישראלית ומהווה כיום כ-18.1 אחוז מסך התוצר העסקי[1]. בענף פעילים כ-21.85 אלף מפעלים ובהם כ-370 אלף משרות, המהוות כ-13.3 אחוז מסך משרות השכירים ואחראיות לכ-15 אחוז מהשכר במשק. מתוך כלל המפעלים, כ-18,500 שייכים לענפי התעשייה המוגדרים בלמ"ס כענפי תעשייה מסורתית ותעשייה מסורתית-מעורבת, שהם ענפים מוטי פעילות ייצור[2].

ייצוא ענפי התעשייה לא כולל תעשיית היהלומים מהווה את חלק הארי מייצוא הסחורות וכ-50 אחוז מסך ייצוא הסחורות והשירותים של ישראל.
חיזוק התעשייה מוטת הייצור הוא יעד לאומי הצפוי להביא לחיזוק הכלכלה הישראלית ולהשפעות חיוביות רבות על המשק ובכללן הגדלת התוצר הלאומי, שיפור החוסן הכלכלי, פיתוח מקורות תעסוקה איכותיים ושיפור בתנאי ההעסקה של עובדי התעשייה, עידוד השקעות זרות ועוד.

בעשורים האחרונים נרשמה ירידה בשיעור התוצר התעשייתי מתוך התוצר העסקי – מ-24 אחוז בסוף שנות ה-80 לכ-18 אחוז כיום. הסיבות לירידה זו מגוונות וכוללות, בין היתר: תחרות בינלאומית מבוססת כוח עבודה זול, מחסור בהטמעת חדשנות מוצרית ותהליכית, חסמים בהעברת מידע בין האקדמיה לתעשייה, רגולציה מכבידה כגון רישוי עסקים ורגולציה סביבתית מחמירה, ירידה בהיקף וברמה של החינוך הטכנולוגי וכן תדמית ציבורית חלשה לתעשייה המייצרת כמקום עבודה.

לצד הירידה בשיעור התוצר התעשייתי, ניכר כי פריון העבודה בתעשייה הישראלית מצוי במגמת קיפאון ונמוך ב-27 אחוז מהפריון הממוצע במדינות ה-OECD. הפריון בענפי התעשייה גבוה משמעותית מענפי המסחר והשירותים, אם כי גם בתעשייה יש שונות משמעותית ברמת הפריון בין ענפים בעצימות טכנולוגית שונה כפי שניתן לראות בטבלה 1.

לתעשייה תפקיד חשוב וחיוני בכלכלת המדינה. מקובל למנות חמש סיבות עיקריות לחשיבותה:

  1. מספקת מקומות עבודה מרובים בשכר גבוה יחסית המותאם ל"מעמד הביניים".
  2. תומכת בפעילות מסחר ושירותים. סקטור התעשייה וסקטור השירותים הם בלתי נפרדים ופעילותם משלימה. עלייה בתוצר התעשייתי צפויה להעלות את נפח העבודה במסחר ושירותים.
  3. בעלת פוטנציאל צמיחה גבוה מאוד בשל היכולת לייצא בקלות יחסית[3] (תלוי בענף הספציפי כמובן).
  4. משמשת מקור לחדשנות ולפעילות מו"פ.
  5. סקטור תעשייתי בריא העוסק בפעילות ייצוא דרוש לשמירה על איזון בסחר העולמי.

[1] נתוני למ"ס 2016
[2] נתוני סקר התעשייה, למ"ס 2013
[3] זוהי הייתה טענה מקובלת מאוד בעבר. בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי בתחום השירותים ההופכים גם הם לקלים יותר לייצוא דרך האינטרנט.

סימנייה