דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

>>


דבר מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שי רינסקי

חיזוק התעשייה המייצרת הוא יעד לאומי הצפוי להביא לחיזוק הכלכלה הישראלית ולהשפעות חיוביות רבות על המשק ובכללן הגדלת התוצר הלאומי, שיפור החוסן הכלכלי, פיתוח מקורות תעסוקה איכותיים, שיפור בתנאי ההעסקה של עובדי התעשייה ועוד

ההתקדמות הטכנולוגית כיום מהירה מבעבר, וקצב ההתפתחות של הטכנולוגיות במה שמכונה "המהפכה התעשייתית הרביעית" רק הולך ומתגבר ומצריך שינוי אסטרטגי עמוק ומתודולוגיות להטמעת חדשנות בכל הרמות, מרמת המפעל ועד לרמת המדיניות הממשלתית והתשתיות וכלי התמיכה שהיא מעמידה לרשות התעשייה. זאת על מנת לאפשר לתעשייה להמציא את עצמה כל הזמן מחדש, להתפתח ולהשתדרג. מסמך זה הנו תוצר של עבודה מאומצת שנעשתה במשרד בשנתיים האחרונות לפיתוח תפיסה אסטרטגית בנושא הייצור המתקדם, לבחינת התשתיות והכלים הנדרשים לתמיכה בתעשייה ולהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי והממשלתי.

בד בבד עם גיבוש העבודה האסטרטגית הרחבה, המשרד אינו שוקט על שמריו וכבר עובד על מספר תוכניות תמיכה משמעותיות לתעשייה במעבר למפעל חכם. כך, לצד המלצות המהוות קריאת כיוון לעתיד, רבות מההמלצות המופיעות במסמך כבר נמצאות בתהליכי פיתוח וביצוע בשלבים שונים. אני סמוך ובטוח שתוצאות עבודה זו יבואו לידי ביטוי בשטח כבר בזמן הקרוב לתועלת התעשייה והכלכלה כולה.

בברכה,
שי רינסקי
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

סימנייה