דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

נגישות להון

תמיכה ומימון להטמעת טכנולוגיות במפעלים
תהליך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות כרוך לעתים קרובות בהשקעות הון משמעותיות עם אופק החזר השקעה רחוק יחסית וסיכון גבוה

פירוט ההמלצות

מסלול מנהלי לתמיכה בהשקעות הון, תוכנית להטמעת חדשנות, מסלול פריון, מתווים מיוחדים למענקי עידוד השקעות הון והנגשת מימון

סימנייה