דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

נגישות להון

תמיכה ומימון להטמעת טכנולוגיות במפעלים
תהליך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות כרוך לעתים קרובות בהשקעות הון משמעותיות עם אופק החזר השקעה רחוק יחסית וסיכון גבוה

חזרה

פירוט ההמלצות

מסלול מנהלי לתמיכה בהשקעות הון, תוכנית להטמעת חדשנות, מסלול פריון, מתווים מיוחדים למענקי עידוד השקעות הון והנגשת מימון

כלי תמיכה

1. מסלול מנהלי לתמיכה בהשקעות הון בייצור מתקדם
על מנת לעודד ביצוע השקעות שתכליתן הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה, יש צורך בגיבוש כלי תמיכה המשלים את החוק לעידוד השקעות הון שיופעלו באמצעות מסלולים מנהיים ברשות להשקעות ופיתוח התעשייה. כלי זה יתמוך במפעלים מכל הארץ שיבצעו השקעות בכל שרשרת הערך שתכליתן קידום המעבר לייצור מתקדם ודיגיטציה של המפעל (פס הייצור, שרשרת האספקה וכו'). במסלול מומלץ לתת דגש על חדשנות ועל רכישת תוכנה לצד מכשור מתקדם. כמו כן, מומלץ לספק תמיכה גם ברכיבים רכים, כגון הכשרת עובדים, העסקת מומחים ייעודיים לתהליך ותהליך הטמעת הטכנולוגיות, על מנת לוודא השקעה בתהליך הטמעה ייסודי שיאפשר הפקת תועלת מהטכנולוגיה החדשה. נוסף לכך, מומלץ לתת העדפה במסלול להשקעות במתקני חלוץ ופיילוט ולשיתופי פעולה עם חברות מו"פ הזנק ישראליות.

2. תוכנית ואוצ'רים להטמעת חדשנות 
תהליך הדיגיטציה והמעבר למפעל חכם הוא תהליך רב-שלבי ומורכב. עם זאת, יש לא מעט צעדים לתמיכה במהלך שכזה שניתן לבצע בהשקעה כספית נמוכה יחסית ובסיכון נמוך, אך לעתים הם אינם נעשים, אם בשל חוסר ידיעה או חוסר קשב הדרושים לסינון הטכנולוגיה הרלוונטית והאפקטיבית מתוך שלל ההצעות ואם בשל חוסר הפנמה של התועלות של מהלך כזה למפעל. לשם כך, מדינות רבות מפעילות כלי המבוסס על עקרונות כלכלה התנהגותית, שמטרתו לעודד ולמשוך את החברות לבצע השקעה ראשונית קטנה יחסית בדיגיטציה. מדינות אלו נוקטות אמצעי זה מתוך תפיסה שכניסה לעולם הייצור המתקדם תחשוף את בעלי המפעל לשלל יתרונות התהליך ותעלה את הרצון להמשיך להשקעות מאסיביות יותר. לצורך כך מומלץ לבנות תוכנית המעניקה ואוצ'רים בסכומים נמוכים ובהליך ביורוקרטי פשוט ומזורז, שאפשר לנצל עבור השתתפות ברכישת טכנולוגיות התומכות בדיגיטציה ושימוש בנתונים במפעל.

3. מסלול פריון
הרשות להשקעות מפעילה תוכנית חדשה למפעלים מענפי התעשייה המסורתית והתעשייה המסורתית-מעורבת, המבקשים לקדם את רמת התחרותיות שלהם ולשפר את פריון העבודה במפעל. התוכנית פונה למפעלי תעשייה שאינם עומדים בתנאי חוק עידוד לעניין "בר יצוא" ומציעה השתתפות במימון ארבעה כלים לשיפור פריון העבודה:

  • שדרוג טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה
  • שיפור המצוינות התפעולית (OPEX)
  •  שדרוג, השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות
  • אסטרטגיות לפיתוח מוצרים ולהגדלת הערך המוסף.

התוכנית פועלת באזורי עדיפות לאומית ומהווה כלי חשוב ומשמעותי לקידום הפריון ולהטמעת טכנולוגיות חדשניות בתעשייה שאינה מוטת יצוא.

4. מתווים מיוחדים בתוך מענקי חוק עידוד השקעות הון
על מנת לתמוך ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית ולקדם אותו יש לפעול לגישור על "עמק המוות" שבין המו"פ לייצור. לשם כך יש להקים מתווים ייעודיים בתוך חוק עידוד השקעות הון בהובלת הרשות לחדשנות ובשיתוף הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה, המעודדים ייצור מוצרים בעלי סיכון טכנולוגי ושיווקי וכן שת"פ בין חברות טכנולוגיות לחברה תעשייתית. כמו כן, למשרד הכלכלה והתעשייה כלים רבים לסיוע למפעלים, אך דרושה השקעה בפתיחת מסלולים המשכיים הממנפים את השקעת המשרד בכלים השונים, כגון חיבור בין מענקי מו"פ למענקי חוק עידוד, חיבור בין מענקי חוק עידוד לכלי תמיכה ביצוא וכו'. מערכת כזו תגרום לניצול יעיל של המשאבים ולמינוף השקעות המדינה במפעלים, כמו גם להפחתת העומס הביורוקרטי על המפעלים וירידה ברמת אי הוודאות בתהליך.

הנגשת מימון

1. גיוס השקעות בבורסה הישראלית
המטרה היא הגברת הנגישות של הבורסה הישראלית לחברות תעשייתיות מוטות ייצור כאפיק נוסף לגיוס השקעות הון וכן קידום אטרקטיביות של חברות תעשייה מתקדמות מוטות ייצור בבורסה. מטרה זו מקודמת בימים אלו הן באמצעות בחינת הצעדים להקמת הבורסה לעסקים קטנים ובינוניים, המקודמת בימים אלו בוועדה משותפת למשרד האוצר, רשות ני"ע ומשרד המשפטים, והן באמצעות שיתוף פעולה עם הבורסה ושימוש בכלי תמיכה שונים להגברת הנגישות של התעשייה הבינונית לבורסה. יש לפעול לגיבוש כלים שידאגו לכך שהבורסה תהיה אטרקטיבית ומונגשת לחברות תעשייתיות הנמצאות בתהליך שדרוג טכנולוגי ותהווה מקור מימון נוסף עבור מטרה זו.

2. משיכת משקיעים זרים להשקעה בייצור מתקדם
הרשות לשת"פ תעשייתי וקידום השקעות זרות הגדירה לאחרונה השקעה בייצור מתקדם כהשקעה איכותית, ונעשים מאמצים ממוקדים לאיתור ולמשיכה של השקעות לתחום זה. מומלץ למקד חלק מהפעילות למשיכת השקעות בסיוע להקמת מפעלים תעשייתיים חדשנים המשתמשים בטכנולוגיות יצור מתקדם ישראליות ובכך לנצל את היתרון היחסי של ישראל למשיכת פעילות תעשייתי ייצורית. כמו כן, ממולץ לפעול למשיכת השקעות לחברות טכנולוגיה המפתחות פתרונות ייצור מתקדם על מנת לפתח את התחום ולמצב את ישראל כמוקד חדשנות עולמי בתחום זה.

3. מתן תמריצים למשקיעים זרים לביצוע השקעות בייצור מתקדם
הרשות לשת"פ תעשייתי וקידום השקעות זרות מתמרצת חברות זרות המחויבות ברכש גומלין לממש את מחויבותן באמצעות השקעה בייצור מתקדם בתעשייה הישראלית. זאת באמצעות מתן מכפילים אטרקטיביים להשקעה מסוג זה המקטינים את היקף המחויבות לרכש גומלין לחברות הבוחרות בהשקעה באפיק זה.

4. מימון באמצעות קרנות פרייבט אקווטי
בשנה האחרונה תמכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בהקמת שתי קרנות PE ייעודיות לתמיכה בעסקים בינוניים. הקרנות מיועדות לסייע למגזר העסקים הבינוניים, אשר תורם רבות לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים אך אינו נגיש להון צמיחה (הון המיועד להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, לכניסה לשווקים חדשים או למימון רכישה משמעותי). הקרנות נועדו לטפל בכשל זה על ידי יצירת כלי ייחודי ובו המדינה משתתפת בסיכון ויוצרת תמריץ לקרנות להשקיע במגזר זה. בשנת 2016 נבחרו במכרז שתי קבוצות שהקימו שתי קרנות PE, אשר גייסו סך של 900 מיליון שקל. הקרנות ישקיעו בחברות ישראליות בעלות מחזור של עשרה מיליון שקל ועד 130 מיליון שקל. יש לפעול להנגשת הקרנות לקהל היעד לצורך הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם באמצעות המכון לייצור מתקדם.

5. קרנות חוץ-בנקאיות לתעשייה קטנה ובינונית
הקמת קרנות אשראי חוץ-בנקאיות שיוגדרו להלוואות לעסקים קטנים לטווח בינוני (שבין חצי שנה לשלוש שנים) והתאמת הקרנות להלוואות בסיכון גבוה בתעשייה. במסגרת זו תשתתף המדינה בסיכון של חברות אשראי חוץ-בנקאיות, דבר שיקל עליהן לגייס כסף מגופים מוסדיים ויצור תמריץ לגופי אשראי חוץ-בנקאי לתת אשראי לטווח ארוך יותר. הציפייה היא כי קרנות אלו ייצרו בשוק את הידע והפרקטיקה למתן הלוואות מסוגים שונים, ללא צורך בניהול חשבון שוטף כפי שדורשת המערכת הבנקאית, ולא רק כנגד ניכיון כפי שפועלים כיום חברות אשראי חוץ-בנקאי.

6. התאמת הקרן בערבות מדינה לתעשיינים קטנה
הקרן בערבות מדינה מאפשרת לבעל עסק בינוני לקבל הלוואה לתקופה של עד 12 שנה לצורך רכישת נכסים, השקעה במו"פ, הרחבת פעילות וכד'. מסלול זה הוגבל לעסקים בינוניים בלבד – שהמחזור שלהם הנו יותר מ-25 מיליון שקל בשנה. בעקבות החלטת הממשלה לחיזוק כושר התחרותיות של התעשייה, יינקטו צעדים להתאמת הקרן גם לתעשיינים קטנים ובכך ייפתח ערוץ מימון נוסף וחשוב לטובת השקעות בשדרוג טכנולוגי.

סימנייה