דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

חזרה

נגישות להון

תמיכה ומימון להטמעת טכנולוגיות במפעלים
תהליך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות כרוך לעתים קרובות בהשקעות הון משמעותיות עם אופק החזר השקעה רחוק יחסית וסיכון גבוה

מפעלי תעשייה, בדגש על הקטנים והבינוניים, נרתעים מלבצע השקעות בסיכון גבוה בשל שולי רווח נמוכים ושמרנות. נוסף לכך, גם חברות המעוניינות לבצע השקעות מסוג זה מתקשות לגייס מימון מתאים באפיקי המימון המסורתיים. לפיכך יש צורך בפעולה בשני ערוצים עיקריים:

מתן כלים לתמרוץ ותמיכה הונית במפעלים הנכנסים לתהליך שדרוג טכנולוגי משמעותי

יש לקדם כלים שמספקים תמיכה ותמרוץ למפעלים מכלל הארץ ומאפשרים להם לבצע השקעות קטנות יחסית. זאת במטרה לבצע שדרוג ודיגיטציה של קו הייצור ולהכניס טכנולוגיות מתקדמות המתבססות על פס הייצור הקיים במסלולים גמישים ומהירים. נוסף לכך, יש לפעול לעידוד השקעות המיועדות להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, הטמעה הכוללת שדרוג של פסי הייצור למכונות אוטומטיות ומתקדמות המחייבות השקעה משמעותית גם בסיכון גבוה יחסית.

כמו כן, יש לגבש תוכנית המספקת תמיכה בתהליך המעבר ממו"פ לייצור, לדוגמה באמצעות קרן התומכת בפרויקטים המשותפים לחברות טכנולוגיה וחברות מייצרות או באמצעות יצירת רצף בין כלי הרשות לחדשנות לכלי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, כמו המתווים המתוכננים בחוק לעידוד השקעות הון.

הנגשת אפיקי מימון נוספים לחברות תעשייתיות אלו

מלבד מסלולי התמיכה הישירים של הרשות להשקעות ופיתוח התעשייה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, יש לפעול להרחבה של היצע אפיקי המימון העומדים לרשות עסקים תעשייתיים קטנים ולפעול להנגשת אותם אפיקי מימון לקהל היעד. בין הכלים המומלצים ניתן למנות את הנגשת הבורסה לעסקים תעשייתיים, הנגשת המימון באמצעות קרנות הפרייבט אקווטי וכן פיתוח כלים נוספים כגון אפיקי מימון חוץ-בנקאי אטרקטיביים, מימון המונים ועוד. 

פירוט ההמלצות

מסלול מנהלי לתמיכה בהשקעות הון, תוכנית להטמעת חדשנות, מסלול פריון, מתווים מיוחדים למענקי עידוד השקעות הון והנגשת מימון

סימנייה