דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

תדמית התעשייה

מיצוב מחדש של תדמיתה של התעשייה היצרנית כמנוע צמיחה למשק 
על מנת להביא לשינוי משמעותי בתעשייה המייצרת בישראל, יש ליצור במקביל לשינוי המהותי בתעשייה עצמה גם שינוי בתפיסת הציבור את התעשייה

חזרה

פירוט ההמלצות

שינוי הגדרת הלמ"ס לתעשייה מסורתית, ימי תעשייה, שילוב נושא הייצור המתקדם בתוכנית הלימודים וימי סיור לתלמידי תיכון בתעשייה מתקדמת, קמפיין לעבודה בתעשייה

1. שינוי הגדרת הלמ"ס לתעשייה מסורתית

יש לפעול לשינוי הגדרת הלמ"ס, מ"תעשייה מסורתית" ל"תעשייה מוטת ייצור" או "תעשייה מייצרת". אמנם מדובר במטבע לשון בלבד, אך אין ספק כי לשימוש במילים אלה השלכה מהותית על המיתוג והתפיסה של התעשייה והוא עשוי להיות בבחינת נבואה המגשימה את עצמה.

2. ימי תעשייה

קיום ימי תעשייה ארציים בשיתוף התאחדות התעשיינים, אגודת הסטודנטים ומרכזי הצעירים, ובהם מפעלי תעשייה מסורתית מתקדמת טכנולוגית פותחים את שעריהם לקהל הסטודנטים במגמות ומקצועות רלוונטיים שונים ומאפשרים סיורים בנושא ייצור מתקדם ומפגשים עם הנהלת המפעל והעובדים.

3. שילוב נושא הייצור המתקדם בתוכנית הלימודים

קיום קורסי יזמות "כחול-לבן" עבור תלמידי תיכון במגוון בתי ספר, בדגש על בתי ספר מקצועיים בשת"פ עם משרד החינוך. ארגון והנחיית 50 קורסים שנתיים הכוללים, כל אחד מהם, מפגשים בני שעתיים אקדמאיות אשר יועברו, ככל הניתן, אחת לשבוע. הקורסים יועברו בשעות הלימוד.

4. ימי סיור לתלמידי תיכון בתעשייה מתקדמת

ארגון סיורים לבני נוער במפעלי תעשייה מסורתית מתקדמת טכנולוגית בשיתוף משרד החינוך, אגב התאמת הסיורים לתלמידים במקצועות ובמגמות השונים ובהתאמה לתוכנית הלימודים הנלמדת בכיתה. הסיורים יכללו מפגשים עם הנהלת המפעלים והעובדים.

5. קמפיין לעבודה בתעשייה

בניית קמפיין שמטרתו חשיפה להזדמנויות העסקיות והתעסוקתיות שתעשיית הייצור המתקדם טומנת בחובה עבור עובדים ויזמים ישראלים. קמפיין "תעשייה – לא מה שחשבת" מייצר חשיפה לטכנולוגיות מתקדמות, לסיפורי הצלחה תעשייתיים וכמובן, לעבודה בתעשייה (שכר, הזדמנויות, ערך חברתי וכו').

סימנייה