דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

תהליך ההטמעה הטכנולוגית

ייעוץ וליווי בתהליכי הטמעה טכנולוגית ברמת המפעל
תהליכי הטמעה של טכנולוגיות מתקדמות הכוללות דיגיטציה של מפעל ומעבר למפעל חכם הם תהליכים מורכבים בעלי סיכון גבוה, הדורשים תשומות ניהוליות והוניות גדולות ותרבות ארגונית מתאימה שתתמוך בהם

חזרה

פירוט ההמלצות

תמיכה וליווי של תהליכי הטמעה טכנולוגית במפעלים, הרחבת מעטפת שירותי הייעוץ הנלווים למפעלים הנמצאים בתהליך שדרוג טכנולוגי, ליווי והכנה לכניסה לתהליכי מו"פ במפעל ותוכנית מנטורינג

1. תמיכה וליווי של תהליכי הטמעה טכנולוגית במפעלים (על ידי מכון לייצור מתקדם)

מומלץ להקים שירות של ליווי וייעוץ טכנולוגיים למפעלים בתהליך ההטמעה של פתרונות הייצור המתקדם. השירות יינתן על ידי המכון לייצור מתקדם, אשר ילווה מפעלים ויסייע להם ביישום ובהטמעה של הטכנולוגיות במפעלים, לרבות תמיכה באדפטציות ובפיתוחים ספציפיים הנדרשים להטמעה מוצלחת במפעל.

לצורך כך יפעיל המכון מערך של שירותים מסובסדים למפעלים, הכוללים שירות למיפוי ולאפיון של הרמה הטכנולוגית של המפעלים, כולל מיפוי הזדמנויות טכנולוגיות בהתבסס על הפיתוחים העדכניים ביותר; סיוע בהמלצות לשיתופי פעולה אפשריים עם שחקנים נוספים, אגב תמיכה בביצוע חיבורים ספציפיים לחברות טכנולוגיות ולמכוני מחקר רלוונטיים העשויים לסייע למפעל; וכן שירותי תמיכה וייעוץ הכוללים אף ניהול תהליכי הטמעה ופיתוח ספציפיים עבור המפעל.

2. הרחבת מעטפת שירותי הייעוץ הנלווים למפעלים הנמצאים בתהליך שדרוג טכנולוגי

סניפי המעוף המופעלים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מספקים שירותי ייעוץ הניתנים על ידי יועצים מקצועיים במגוון תחומים, במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול, לסייע למנהלים בהחדרת שיטות ניהול חדשניות ולעודד את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

מומלץ לחזק את התמיכה הניתנת במעוף למפעלים קטנים ובינוניים המעוניינים בתהליך שדרוג טכנולוגי. זאת נכון לעשות באמצעות הכשרת מרכזים אזוריים המתמחים בתעשייה ועל ידי מתן הכשרות ייעודיות ליועצי המעו"ף, כך שיתמחו במודלים עסקיים חדשים המתאפשרים הודות לטכנולוגיות החדשות, לשיווק ותמריצים, להיכרות עם כלל הכלים הייעודיים לתמיכה בתחום הייצור המתקדם ועוד.

3. ליווי והכנה לכניסה לתהליכי מו"פ במפעל

המכינה למו"פ היא תוכנית שמפעילה הרשות לחדשנות, המסייעת לחברות מהתעשייה המסורתית שלא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות. התוכנית מעודדת אצל חברות אלה יצירת שינוי ארגוני-תרבותי, הכולל הנחלת ערכים ושיטות עבודה לביצוע מתמיד של חדשנות ומו"פ הנגזר מדרישות השווקים. החברות בתוכנית מקבלות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ, כולל מיפוי ובחינת יכולות קיימות, גיבוש מטרות עתידיות, בחינת הפערים הטכנולוגיים והכוונה לשיפור היכולות באמצעות מוצרים וטכנולוגיות מתקדמים יותר. התוכנית מתרחבת בשנים האחרונות ומושקעים בה תקציבים רבים, ויש להמשיך ולפתח את פעילותה ולהגדיל את מספר החברות התעשייתיות הקטנות המעורבות בפעילות מו"פ.

4. תוכנית מנטורינג

מומלץ לבנות תוכנית ייעודית לליווי מנהלים בכירים ומנכ"לים של חברות תעשייתיות, המעוניינים בקידום חדשנות במפעל. התוכנית תפעל במסגרת סדורה ומובנית שתרוכז על ידי רכז מקצועי. החונכות תהיה סביב תחום מוגדר מראש והמנטור יהיה תעשיין ותיק בעל ניסיון בתחום זה. חברה הנכנסת לתוכנית תגדיר מראש את מטרות ההנחיה וההתמחות המבוקשות מהמנטור ותידרש להציב יעדים מדידים עם הכניסה לתוכנית ולהימדד על פיהם במהלכה. מומלץ להפעיל את התוכנית ברמה האזורית כחלק מפורום חדשנות לתעשיינים באזור, לשם יצירת קהילה לומדת ותומכת ומחויבות גבוהה יותר של המשתתפים.

סימנייה