דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

חזרה

הון אנושי

קידום ופיתוח הון אנושי מיומן לתעשייה המייצרת
הטכנולוגיות החדשות מצריכות מהעובדים כישורים שונים מאלו שהתעשייה דרשה בעבר, וקצב השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיים רק הולך וגובר ודורש אף יכולת למידה והתפתחות מקצועית תוך כדי עבודה.

אחד התנאים המרכזיים להטמעת ייצור מתקדם בתעשייה הנו זמינות גבוהה של כוח אדם מיומן ומוכשר טכנולוגית, המסוגל לחולל את השינוי הטכנולוגי הדרוש בתעשייה. הון אנושי זה אינו קיים היום בתעשייה בהיקפים משמעותיים. על מנת להיערך לאתגר המתעצם, יש לפעול עם כלל הגורמים האחראים לתחום ובראשם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כמו גם גורמים נוספים כמשרד החינוך, מל"ג-ות"ת וכמובן גם התעשייה לקידום ארבעת הנושאים שלהלן: 

1. גיבוש מדיניות מבוססת נתונים על צורכי ההון האנושי של התעשייה

לשם יצירת בסיס נתונים רחב, מגוון ורלוונטי, יש לחבור לזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה ולגורמי ממשלה, מחקר ואקדמיה נוספים הפועלים בתחום, לביסוס מידע כמותי-איכותי המתעדכן תדיר לגבי צורכי ההון האנושי הנדרש לתעשייה בהווה ובעתיד הקרוב, בדגש על צרכים הנובעים משינויים טכנולוגיים צפויים. בהתאם לצרכים העולים, יש לפעול לקידום מדיניות ממשלתית העונה לצרכים אלו, בשיתוף המשרדים והגורמים הממשלתיים המובילים את תחומי ההכשרה, ההשכלה והלימודים בתחום.

2. קידום שימור ושדרוג של ההון האנושי הקיים בתעשייה

לשם הטמעת טכנולוגיה מתקדמת בתעשייה, נידרש במקביל לפעול לשדרוג היכולות, הקניית המיומנויות, הידע והתאמה של שיטות העבודה בקרב העובדים והמנהלים הקיימים תעשייה.
ידע עדכני התואם להתפתחויות הטכנולוגיות בעולם, הינו הכרחי על מנת לאפשר את קפיצת המדרגה ואת השיפור בפריון הנדרשים.

3. משיכת הון אנושי המותאם לתעשייה מתקדמת

מלבד שדרוג ההון האנושי הקיים, יש לפעול אף למשיכת הון אנושי בעל יכולות טכנולוגיות מתקדמות וחשיבה חדשנית, שאינו נפוץ בתעשייה המייצרת כיום ולרוב אף אינו רואה בתעשייה זו הזדמנות או מקום מעניינים מבחינה מקצועית. לפיכך, יש צורך להפעיל תוכניות מיוחדות המכוונות להשמה של אנשים בפרופיל זה בתעשייה.

4. התאמת מערך ההכשרות לתעשייה

יש לפעול בשיתוף משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה וגורמים נוספים רלוונטיים להתאמת מערך ההשכלה וההכשרה כך שיענה על צורכי התעשייה המתקדמת ויכלול הכשרה מעמיקה ורחבה יותר, להגדיר פרק התנסות משמעותי במפעל בתקופת הלימודים וכן ליצור יכולת מעבר רציף אגב אקרדיטציה בין רמות ההכשרה השונות. כמו כן, יש לפעול בהובלת האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד העבודה והרווחה, לקידום מערכות הכשרה גמישות יחסית, היודעות להשתנות בהתאם לצורכי המשק, ולהכשיר כוח אדם במהירות ויעילות ולהתאימו לצרכים הטכנולוגיים המשתנים בתדירות גבוהה, הן ברמת המפעל והן ברמת המשק.

פירוט ההמלצות

משיכת קהלי יעד חדשים, הכוונת סטודנטים לתעשייה, תמיכה בהכשרת עובדים קיימים, ליווי תעשיינים בניהול הון אנושי, הכשרת מנהלי מפעלים בנושא הייצור המתקדם, הגדלת מכסות הלימוד במקצועות ההנדסה, סקר מקצועות נדרשים בתעשייה, הכשרה מקצועית לדורשי עבודה.

 

סימנייה